เลขที่ 9/3 หมู่ 10 ซ.บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี แวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0 2441 3074  
เมนูหลั
กิจกรรม
ติดต่อเรา

 

ชื่อโรงเรียน       โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม  
สถานที่ตั้ง          9/3 หมู่ 10 แขวงศาลาธรรมสพน์  เขต ทวีวัฒนา  กรุงเหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์    โทร 0-2441- 3073-4  โทรสาร  . 0-2441-3074
Email                   Tangpiroonthum@ hotmail. com
facebook             https://www.facebook.com/Tangpiroontham.School

 

 

Free Web Hosting