เลขที่ 9/3 หมู่ 10 ซ.บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0 2441 3074  
เมนูหลั
กิจกรรม
ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการกาญจนา เม้งตระกูล รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่าน
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคุณพ่อ คุณแม่ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับโครงการห้องเรียนพ่อแม่ ลูกไม้หล่นใกล้หรือไกล...อยู่ที่คุณ สนใจสำรองที่นั่ง ติดต่อได้ที่โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 0 2441 3074 หรือ 0 2831 8431 และ 0 2831 8400 ต่อ 3711, 3713, 3245
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการหนูน้อยนักออม เปิดบัญชีเงินออม กับธนาคารออมสิน สาขาสายใต้ใหม่ ในวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2554 ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการ 0 2441 3074
 

มารยาทดี วจีไพเราะ สงเคราะห์ผู้อื่น
ไม่ฝืนกฎระเบียบ

น้องๆ อนุบาล คนเก่ง ร่วมอัดรายการนักวิทยาศาสตร์น้อยทางโทรทัศน์ไทย TBS เริ่มออกอากาศตั้งแต่ 3 ก.ค.54 เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป มาร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆ กันนะคะ