เลขที่ 9/3 หมู่ 10 ซ.บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0 2441 3074  
เมนูหลั
กิจกรรม
ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจของนักเรียนกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรมเข้าร่วมโครงการ ข้าวนอกนาและได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญครบรอบ 33 ปี โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม และทอดผ้าป่าการศึกษา

อนุบาลตั้งพิรุฬห์ธรรม..สืบสานประเพณีลอยกระทง

ประกวดกระทง ประเภทสร้างสรรค์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี ๒๕๕๗

การประกวดหนังสั้น โครงการ รณรงค์ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร "รู้จักรัก รู้จักเลือก" เรื่องคงไม่ทัน จัดโดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร ครู โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ร่วมพิธีเปิดงานวันลอยกระทง 2557 และประกวดกระทง ประเภทสร้างสรรค์ รับรางวัลรองชนะเลิศอัยดับ 1

นักเรียนโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง งานวันลอยกระทง 2557 ณ ถนนอุทยาน สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เครื่องแบบนักเรียน
 
Free Web Hosting