เลขที่ 9/3 หมู่ 10 ซ.บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0 2441 3074  
เมนูหลั
ห้องกิจกรรม
ติดต่อเรา
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557

 

ที่

 

ชั้น

 
 จำนวนห้อง

ปีการศึกษา 2557

ชาย

หญิง

รวม

 

อนุบาลปีที่ 1 

3

39

48

87

 

อนุบาลปีที่ 2

3

56

58

114

รวมอนุบาลปีที่  1-2

6

95

106

201

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

3

73

48

121

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

3

60

65

125

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

3

58

64

122

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

3

63

63

126

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

3

47

74

121

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

3

61

64

125

รวมประถมศึกษาปีที่  1-6

18

347

395

742

 

มัธยมศึกษาปีที่  1

2

41

37

78

 

มัธยมศึกษาปีที่  2

2

46

51

97

 

มัธยมศึกษาปีที่  3

2

42

36

78

รวมมัธยมศึกษาปีที่  1-3

6

129

124

253

รวมทั้งหมด

30

586

608

1194

ร้อยละ

49.08

50.92

 

Free Web Hosting