เลขที่ 9/3 หมู่ 10 ซ.บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0 2441 3074  
เมนูหลั
กิจกรรม
ติดต่อเรา
คณะผู้บริหารโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

นางกิ่งแก้ว ไทยธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

 

นายบุญส่ง ศรีจันทวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Deputy Director
นางพนอรัตน์ เผือกทองใบ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

Free Web Hosting