เลขที่ 9/3 หมู่ 10 ซ.บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี แวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 0 2441 3074  
เมนูหลั
กิจกรรม
ติดต่อเรา
ที่ตั้งโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

Map of โรงเรียน ตั้งพิรุฬห์ธรรม

เส้นทาง

โรงเรียน ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ที่อยู่: 9/3 บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์:02 441 3073

Free Web Hosting